blauwe saffier Blauwe saffier, behorende bij de 1e straal.

 

 

 

 

 

 

 

El MoryaEl Morya, Chohan van de
1e straal.

Remedies > 7 Rays > 1e straal

1e straal


1e straal


Beschrijving
:
De 1e  straal is de blauwe straal van Goddelijke Wil, kracht en moed. Andere kwaliteiten zijn bescherming, vertrouwen en hoop.
Deze straal heeft de kracht in zich om perfecte creaties uit te voeren, doordat deze de blauwdruk van een perfect plan onthult. In zuivere vorm representeert de 1e straal de Goddelijke waarheid. Omdat deze hogere waarheid vaak nog niet overeenstemt met de waarheid van het huidige bewustzijnsniveau op aarde, kan deze energie wat hard en confronterend overkomen.
Leiders worden vaak geboren op deze straal. Het zijn mensen die meestal erg direct zijn, dingen voor elkaar krijgen en geen blad voor de mond nemen.  Ze houden van actie en zijn geboren regelaars, bestuurders en capabele managers van allerlei activiteiten.
Met de eerste straal activeren we in onszelf een aspect om de wil van ons hogere zelf te volgen en dit neer gaan te zetten. Ze activeert de wil om zaken aan te pakken, dingen te doen. Het is een heel actieve en krachtige straal.

Stap in het creatieproces:
De remedie van de 1e straal is behulpzaam bij het zetten van de eerste stap. Je wordt je bewust dat er zich een hoger plan in je innerlijke bewustzijn en in al je cellen bevindt. Dit wordt de blauwdruk genoemd. Met het activeren van de 1e straal zet je de intentie om je blauwdruk te gaan volgen en alles wat hier geen deel van uitmaakt, los te laten.
Je wordt je ervan bewust wat niet je hogere doel dient en de remedie van de 1e straal helpt je om oude patronen af te breken, zodat er een opening komt voor nieuwe waarheden en nieuwe structuren, die aansluiten bij je oorspronkelijke blauwdruk.

Werking van het middel:
Deze straal helpt je om oude structuren, familiepatronen, oude waarden en normen die je niet meer dienen te doorbreken. Het middel van de 1e straal maakt je bewust van hetgeen niet past in de energie van de Nieuwe Aarde. Het kan chaos brengen doordat het structuren die niet bij de Nieuwe Aarde passen worden afgebroken. Maar deze chaos is nodig om daarna tot een nieuwe structuur op een hoger energie niveau te komen.
Deze 1e straal zet je op je eigen individuele pad, het laat je de perfecte blauwdruk van jezelf ervaren en geeft de kracht, de wil en de moed om dit aan te gaan.
Dit middel kan je laten ervaren dat een waarheid op een bepaald trillingsniveau, anders kan zijn dan de waarheid op een hoger trillingsniveau. Ieder persoon heeft zijn eigen waarheid, die ontstaat en resoneert op de trillingsfrequentie waarmee de persoon verbonden is. Dit middel verhoogt je trillingsfrequentie waardoor ‘problemen’ ineens vanuit een andere invalshoek gezien kunnen worden en er nieuwe inzichten en oplossingen zich aan kunnen dienen. 

Bijwerking:
Doordat dit een krachtige straal is, met weinig emotionele energie, kan de energie drammerig en soms wat confronterend en gevoelloos overkomen. Als je dit ervaart, kun je de energie wat milder maken, door de 2e straal erbij te gebruiken. Dan mengt deze confronterende energie zich met mededogen en zachtheid.

>verder naar 2e straal 

<terug naar Remedies 7 Rays