De 7 stralen, integreer ze alle zeven,
zodat jij jouw unieke kleur aan het leven kunt geven.

Filosofia

 

seven rays


 

7 stralen > algemeen

De 7 stralen

De zeven stralen zijn 7 originele lichtkwaliteiten, afkomstig vanuit de Bron. Iedere straal vertegenwoordigt een bepaald aspect van een Goddelijk bewustzijn. Alle 7 stralen bevinden zich op een uniek trillingsniveau van het kleurenspectrum. De 7 verschillende kleuren zijn de dragers van spirituele informatie. Als je op de juiste manier de kleur van een Goddelijke Straal in je leven gebruikt, activeer je de geestelijke kwaliteiten van de desbetreffende straal in jezelf. Deze informatie kun je op een steeds hoger nivo in jezelf ankeren.
Je kunt dus met de energie van de 7 stralen werken om zo meer inzicht te krijgen in jezelf, je karaktereigenschappen evenals je valkuilen, maar ze kunnen ook ondersteunend werken voor het ontwikkelen van je talenten en gaven.
Door het werken met de 7 stralen kun je persoonlijke groei, welke afgestemd is op je Hogere Zelf, stimuleren. Als je volledig afgestemd bent op je Hogere Zelf, creëer je een stukje hemel op aarde.

Ons planetenstelsel bestaat uit een aantal planeten met in het centrum de zon. Je zou kunnen zeggen dat de zon de 'leider' of dirigent is van dit stelsel. Voordat je als mens op aarde incarneert, heb je al een leerschool doorlopen. De plaats van deze leerschool zou je je voor kunnen stellen als een school in de etherische sferen rondom de zon. Rondom de zon zijn zeven sferen waar je doorheen kunt reizen en in elke sfeer leer je bepaalde aspecten en kwaliteiten. Deze kwaliteiten heb je nodig om meesterschap op aarde te ontwikkelen.
Vaak verblijf je een wat langere tijd in een bepaalde sfeer omdat je je daar prettig voelt. Op aarde blijkt dit dan de straal waarmee je je als mens het meest verbonden voelt.

Alle leven op aarde, waaronder ook de mens, is opgebouwd en wordt doorstraald door het witte licht, wat zich afhankelijk van je stralensignatuur manifesteert in een aantal van de zeven stralen.
Als mens kunnen we onszelf en de aarde ondersteunen om de overgang van het Vissen Tijdperk naar het Aquarius Tijdperk te vergemakkelijken. Dit is mogelijk door je heel bewust de lichtkwaliteiten van elke straal eigen maken en op een steeds zuiverder niveau in jezelf en in de Aarde te ankeren. Dit betekent dat je de kwaliteiten van elke straal in je lichaam, in al je cellen en in heel je wezen gaat integreren.

  7 stralen  


Ieder mens heeft een eigen kenmerkend stralensignatuur, welke opgebouwd is uit zes stralen, met daarnaast ook nog wat combinaties van stralen.
De straal van je monade is je oorspronkelijke straal, die gedurende al je incarnaties op aarde bij je blijft. Het is de spirituele straal, de straal van je "Ik ben die ik ben". Het is altijd een van de hoofdstralen 1,2 of 3.
Daarnaast zijn je ziel, je persoonlijkheid, je mentale, emotionele en fysieke energielichaam ook elk opgebouwd uit één van de zeven stralen. In tegenstelling tot de straal van je monade, kunnen deze stralen elke incarnatie veranderen, afhankelijk van wat je als mens op aarde wilt leren en ervaren.
Zo is ieder mens uiteindelijk een unieke compositie van de verschillende stralen, met een enorme potentie aan mogelijkheden.
Door het werken met de zeven stralen kun je je bewustzijn verruimen. Je Hogere Bewustzijn en je persoonlijke bewustzijn gaan steeds meer samenvallen en worden steeds meer een eenheid.
Om meesterschap over je leven te krijgen en zo een bewuste schepper van je eigen leven te worden, kan het waardevol zijn om te weten hoe jouw eigen kleurenpalet van de verschillende stralen eruit ziet.
Als je dit weet en je leert bewust met de zeven stralen werken, ga je jezelf steeds beter begrijpen. Om waar meesterschap over je leven te verkrijgen is het belangrijk om de kwaliteiten van álle zeven stralen in een zuivere trilling in jezelf te ontwikkelen en te balanceren. Ook die stralen die in je huidige incarnatie niet in je energetische blauwdruk vertegenwoordigd zijn en waar je in dit leven wat minder affiniteit mee hebt.

>Verder naar schema 7 stralen