De "New Earth"

De New Earth staat allereerst voor een innerlijk bewustzijn van de mens.
De mensheid heeft lange tijd in een soort slapende bewustzijnstoestand vertoeft. Je kunt het vergelijken met Doornroosje die door het prikken aan een naald 100 jaar heeft geslapen. Het New Earth bewustzijn is een bewustzijn met een hoge energiefrequentie waarbij je volledig verbonden bent met een hoger aspect van jezelf.  Dit bewustzijn kun je integreren in heel je wezen. Dat wil zeggen in alle cellen van je lichaam, in al je gedachten, gevoelens en handelingen. Dit hogere aspect kan voelbaar worden in je hartgebied.
Als je volledig in het New Earth bewustzijn leeft, is al je karma opgelost, zijn alle trauma’s geheeld en leef je volledig vanuit je eigen unieke kracht. Patronen en handelingen die vaak ontstaan vanuit pijn, kunnen in dit bewustzijn niet meer bestaan. Alles wat een mens doet en ervaart is in het New Earth bewustzijn gebaseerd op liefde en verbonden met het hart.
Als je leeft vanuit het hart is er geen ruimte meer voor oordeel. Oordeel heeft plaatsgemaakt voor onderscheidingsvermogen. Je hart gaat fungeren als een soort brein; je gaat steeds beter aanvoelen wat jouw waarheid is, wat wel bij je past en wat niet. De wijsheid van je hart gaat dienen als richtingaanwijzer in je leven. Het helpt je bij het maken van keuzes die specifiek bij jouw passen, zodat jij jouw unieke kwaliteiten van een spiritueel wezen dat als mens op aarde een leven leeft, steeds meer gaat uitdragen. Je gaat steeds meer jouw unieke gaven, jouw talenten en de taak waarmee je als ziel naar de aarde bent gekomen, manifesteren.
Zo ga je steeds meer jouw zuivere en unieke kleur aan het leven geven.

Het New Earth bewustzijn is een bewustzijn waarin je jezelf niet meer als afgescheiden ervaart, maar als een deel van een groter geheel. Je ervaart je eigen essentie en gaat deze essentie ook herkennen in alle levensvormen om je heen. Mensen om je heen die ook vanuit hun hart leven, ga je sneller herkennen. Het hart is een orgaan dat verbinding wil en hart energieën zullen gaan resoneren met elkaar. Je krijgt dan een uitwisseling en er ontstaat als vanzelf een hartsverbinding. Deze verbinding is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde; ze is voedend, ondersteunend, liefdevol en draagt totale vrijheid in zich. Deze verbinding is nooit dwingend of manipulatief.
Als steeds meer mensen op aarde gaan leven in dit nieuwe bewustzijn, vanuit verbinding met het hart, ontstaat er op den duur een netwerk, een soort raster van hartsverbindingen dat de hele aarde gaat omvatten. Als genoeg mensen dit raster ondersteunen zal er een kritische massa bereikt worden en zo gaat dan op een bepaald moment de totale energiefrequentie van de aarde blijvend omhoog.
Dit is de energie van de Nieuwe Aarde.

Op dit moment vangen mensen die met het verhogen van hun bewustzijn bezig zijn regelmatig glimpen op van dit bewustzijn, maar het is vaak nog lastig om dit bewustzijn de hele dag in het dagelijks leven vast te houden. Je rekeningen die betaald moeten worden, je kinderen die op scholen zitten, die het nieuwe aarde bewustzijn nog niet ondersteunen en uitdragen, oorlogen die nog steeds gevoerd worden in de wereld, angsten die gevoed worden door de media enz. Maar in de toekomst zal het steeds gemakkelijker worden om dit bewustzijn van de New Earth voor langere tijd vast te houden.

>Verder naar Aquarius Tijdperk