aquarius

 

The New Earth > Aquarius Tijdperk

Aquarius Tijdperk

De evolutie naar het Nieuwe Aarde bewustzijn kan juist in deze tijd plaatsvinden omdat de aarde een overgang doormaakt van het Vissen Tijdperk naar het Aquarius Tijdperk. In het Vissen Tijdperk is de Aarde in de afgelopen 2160 jaar steeds verder van het centrum van het Universum verwijderd geraakt. Ook de mensheid is als gevolg hiervan steeds meer de verbinding met het centrum in zichzelf verloren.
Een kenmerk van het Vissen Tijdperk is de overheersende mannelijke energie, waardoor de vrouwelijk energie zich heeft teruggetrokken. Hierdoor is er een grote disbalans ontstaan tussen de mannelijke en vrouwelijke energie op Aarde en in de mensheid. Je hoeft hiervoor maar naar de donkere periode van de middeleeuwen te kijken, met zijn oorlogen en vernietigingen, naar de vervolgingen van de ‘heksen’ door de katholieke kerk en naar de ongelijkwaardige behandeling van de vrouw en de man. Vrouwelijke aspecten, zoals intuïtie, invoelend vermogen en mededogen werden in het Vissen tijdperk ondergewaardeerd en als minderwaardig gezien.
Ook waren de mensen gewend een autoriteit buiten zichzelf te volgen, zoals de kerk, de regels van een groep of een andere machtshebber.
Dit bewustzijn en deze ontwikkelingen hoorden bij het Vissen Tijdperk.
Dit tijdperk loopt langzaam ten einde en we maken nu de overgang naar het Aquarius Tijdperk.
Zo`n overgang van sterrenbeeld in het universum en wat betreft onze zon, gebeurt eens in de 2.160 jaar.

Daarnaast is er aan een nog grotere cyclus een einde gekomen. Ons zonnestelsel is door alle 12 sterrenbeelden heen gereisd en in 2012 zijn we aangeland aan het einde van een periode van 25.920 jaar. Verschillende oude beschavingen zoals de maya’s, de inca's en de hopi's hebben voorspeld dat de aarde op het einde van deze periode een soort ‘sprong’ gaat maken. Het zal een sprong qua bewustzijn worden. Wat er precies gaat gebeuren is voor iedereen nog onduidelijk, maar het staat wel vast dat  deze sprong voor ieder mens de mogelijkheid zal geven om te ontwaken en te transformeren van dit 'oude' bewustzijn naar het bewustzijn van de nieuwe aarde.

Wetenschapster Barbara Max Hubbard legt deze evolutie naar het Aquarius Tijdperk in haar DVD “Humanity Ascending” op een heldere manier uit.
Hieronder een stukje uit haar 2e DVD, Vision. 
Deze video is de 2e van een serie van Barbara Marx Hubbard

>Verder naar Transformatieproces