Nieuws

Op dit moment staan er geen workshops gepland.

Voor verdere info kijk bij activiteiten
Info

 Om de Nieuwe Aarde waar te maken, moeten we wel eerst wakker worden.

 

Welkom bij de New Earth Remedies

De New Earth Remedies zijn middelen die de aarde en de mensheid ondersteunen bij het transformatieproces dat in deze huidige tijd plaatsvindt. Het is de transformatie van de aarde en de mensheid van de 3e naar de 5e dimensie.
De remedies kunnen dit proces ondersteunen, omdat ze lichtcodes bevatten, die je cellen informatie geven. De celmembraan van een mens is opgebouwd uit kristalstructuren en deze kristallen kunnen deze lichtcodes in zich opnemen. Meer hierover kun je vinden in het boek van Bruce Lipton "de biologie van de overtuiging".
Iedereen draagt in zijn of haar celgeheugen herinneringen, gevoelens of beelden van het Eenheidsbewustzijn, waarin we vertoefden voordat we 'uit het paradijs' verdreven werden. Hier omheen zijn lagen van pijn, trauma's, ontkenning en vergeten gekomen met als gevolg dat de trillingsfrequentie van de mens en de aarde omlaag is gegaan.
Op dit moment is er op aarde een ommekeer gaande. De aarde beweegt zich na 26.000 jaar van verwijdering, weer dichter naar het middelpunt van het universum. Dit houdt in dat de aarde in deze tijd steeds meer hoogfrequente stralingen vanuit het centrum van de melkweg ontvangt. Zo gaat de trillingsfrequentie van de aarde en de mensheid geleidelijk weer omhoog en transformeren beiden naar de 5e dimensie.

  kristallen bol  


Dit brengt een proces van omvorming en verandering op gang. De toename van overstromingen, de aardbevingen, het afbrokkelen van oude systemen zoals je ziet in het Midden Oosten en de chaos die hiermee gepaard gaat maken onderdeel uit van dit proces. Ook veel mensen voelen in zichzelf dat oude patronen en gewoontes niet meer werken en merken dat het tijd is voor een andere manier van denken en handelen. Dat dit proces niet altijd even gemakkelijk en harmonieus verloopt mag duidelijk zijn.

De New Earth Remedies kunnen je bij dit proces ondersteunen.
Doordat de remedies codes met een hoge trillingsfrequentie in zich dragen kunnen ze innerlijke nog "slapende" lagen met dezelfde hoge frequentie weer wakker maken en in stroming brengen. De zwaardere lagen eromheen worden getransformeerd en kunnen losgelaten worden en je trillingsfrequentie en je bewustzijn gaat hierdoor omhoog.

Het uiteindelijk doel van de New Earth Remedies is dat je steeds meer op je eigen oorspronkelijke trilling, je blauwdruk gaat resoneren en dat je weer degene wordt die je werkelijk bedoeld bent te zijn. Dat je steeds meer gaat leven vanuit je hart en je passie.

De mens en de aarde zijn energetisch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beiden zijn we opgebouwd uit dezelfde elementen en mineralen en ons energiesysteem resoneert op het elekromagnetisch grid van de aarde.
Door bewust aan je eigen transformatie te werken, heb je tevens ook invloed op het transformatieproces van de aarde.
Wij denken dat de New Earth Remedies een waardevolle bijdrage kunnen leveren om de transformatie van de aarde naar de "Nieuwe Aarde" van de 5e dimensie op een zo'n harmonieus mogelijke manier te doen verlopen.

Naar boven ↑